Gentiana – hořec

 

Gentiana je velkým rodem, obsahujícím okolo 800 druhů a mnoho kultivarů. Rod je rozšířen po celém světě. Nejčetnější výskyt s těmi snad nejkrásnějšími druhy je ve Střední Asii. Horce jsou vytrvalé, dvouleté i jednoleté byliny se vstřícnými, řídčeji přeslenitými , většinou celokrajnými listy, jenž jsou stopkaté až přisedlé, v lichopřeslenech nebo konečných hlávkách. Barva koruny bílá, žlutá fialová nazelenalá nebo modrá, často s různě zbarvenými tečkami, pásky nebo žilkami. Plody jsou jednopouzdré tobolky.

Některé druhy kvetou z jara, jiné v létě a některé středoasijské druhy např. Gentiana sinoornata a druhu příbuzné, rozkvétají od září až do zimy. Druhy některých skupin se vzájemně velmi snadno kříží, takže vzniká řada mezidruhových hybridů. Rod Gentiana je velmi obsáhlý a rozmanitý, zahrnuje rostliny s rozdílnými nároky na podmínky. Proto je o pěstování hořců jako o celku velmi těžké a nepřesné. Některé druhy jsou nízké, jiné vysoké, některé jsou vysokohorského původu, jiné pochází z nížin. Některé druhy rostou na horských loukách, jiné v nížinách, mokřinách , některé se vyskytují na hranici pásma ledu, Některé druhy rostou v rašeliništích a vlhkých lesích, jiné na výslunných vápenitých skalách.

Množení hořců je nejsnazší výsevem semen, ihned po dozrání. Starší semena ztrácí klíčivost . Některé druhy můžeme množit řízky a dělením trsů.

Pro řízkování jsou vhodné tyto druhy:

Gentiana ferreri

Getiana hexyphylla

Gentiana veitchiorum

Gentiana prolata

Gentiana septemfida

Gentiana lagodechiana

Gentiana macaulei

Pro dělení trsů jsou vhodné tyto druhy:

Gentiana sinoornata

Gentiana farreri

Gentiana prolata

Gentiana ornata

Gentiana veichiorum

druhy skupiny acaulis

 Jednoleté druhy se v kultivaci objevují jen vyjímečně, a jsou spíše součástmi specializovaných sbírek. Nejběžnějšími pěstovanými druhy jsou vytrvalé. Některé jsou snadno pěstovatelné a otužilé, jiné jsou citlivější a vyžadují péči zkušenějšího skalničkáře.

Kyselomilné druhy

Mezi snadno pěstovatelné, vytrvalé americké druhy do nevápnitého prostředí můžeme zařadit tyto:

Gentiana andrewsii

Gentiana bracteosa

Gentiana menziesii

Gentiana parryi

Gentiana sceptrum

Dobře pěstovatelné, kyselomilné asijské druhy jsou:

Gentiana cephalantha

Gentiana freyniana

Gentiana lagodechiana

Gentiana rigescens

Gentiana scabra

Gentiana septemfida

Gentiana sinoornata

Gentiana farreri

Gentiana hexaphylla

Gentiana ornata

Gentiana prolata

Vápnomilné druhy jsou:

Gentiana decumbens

Gentiana dahurica

Gentiana thianschanica

Gentiana verna

Téměř všechny hořce vyžadují vlhčí ale dobře drenážovanou půdu, slunečné stanoviště. Snad nejkrásnějšími druhy jsou ty s velmi nízkým vzrůstem, drobnými listy rostlými do růžice a velkými, nálevkovitými modrými květy, které vyrůstají na krátkých lodyhách z listových růžic. Jsou si navzájem velmi blízké a v květech velmi podobné.

 

 V této skupině nalezneme tyto druhy:

Gentiana acaulis

Gentiana cusii

Gentiana alpina

Gentiana angustifolia

Gentiana kochiana

Gentiana dinarica

©paletegarden2013