Cyclamen – brambořík

 

Brzo na jaře kvetoucí brambořík Cyclamen coum je domovem v horských a pobřežních oblastech, které hraničí jižním a východním pobřežím Černého moře v Bulharsku, od západu přes Gruzii a na východě na Krymu. Rovněž byly nalezeny v horách severního Íránu. V jižním Turecku se výskyt rozšiřuje z Hatay přes východní pobřeží Středozemního moře přes Sýrii a Libanon do Izraele. Roste ve stinných místech v jehličnatých a listnatých lesích a křovinách , někdy se vyskytuje mezi kořeny stromů a hrubými kameny.

 Květy se u druhu Cyclamen coum objevují po velmi dlouhé období od prosince do dubna, jsou obvykle světle růžové až tmavě fialové s karmínovými až purpurovými skvrnami na bázi jednotlivých květních plátku.

Variety:

Cyclamen coum subsp. coum – Listy okrouhlé na ledvinovitého tvaru, většinou širší než delší, petaly 0.8 až 1.4 cm dlouhé, s bílým okem, vzácně s velmi světle růžovým okem. Druh se nachází v Bulharsku, podél západního pobřeží Černého moře v Turecku, přes Hatay, Sýrii, Libanon a Izrael. C. coum subsp. coum se vyznačuje bílým okem, zatímco subsp. caucasicum se vyznačuje růžovou okem. Zcela bílá forma, spp. coum f. albissimum, byla poprvé nalezena Manfredem Koenenem v roce 1980. Druh roste v horách Hatay v jižním Turecku, mezi Belen a Topbogazi. Následně byla zjištěna i robustní forma která roste na Golanských výšinách. Tato je v kultivaci vzácná forma a je vedena pod kultivarovým jménem ‘Golan Heights’ . Cyclamen coum ssp. elegans má listy obvykle mělce laločnaté až hrubě zubaté, plátky petalů 1,8 do 2,5 cm dlouhé. Na rozdíl od tohoto druhu nemá Cyclamen coum ssp. caucasicum listy nikdy laločnaté, často jsou mírně zubaté nebo vroubkované , petaly jsou dlouhé 1.2 – 2 cm . Druh roste ve vyšších nadmořských výškách a směrem na východ Turecka, zatímco ssp. coum se častěji vyskytuje v nižších nadmořských výškách více na západ. V porovnání se ssp. coum který má listy okrouhlé má ssp. caucasicum listy více srdčité, méně zaoblené a delší petaly.

 

Pěstování:

Jak je patrné , druh Cyclamen coum včetně všech svých forem a variet je velmi variabilní a proměnlivý druh, jak ve tvaru a zbarvení listů, tak ve zbarvení a velikosti květů. tato variabilnost je ovlivňována oblastmi výskytu a nadmořskými výškami ve kterých rostliny rostou. Nás samozřejmě zajímá nejvíce je způsob pěstování a odolnost druhu vůči našim zimním podmínkám. Mrazovzdornost druhu je uváděna do – 28°C , pod podmínkou dobré drenáže a zajištění suchého zimování. Toho lze dosáhnout buďto přenesením rostliny do studeného skleníku nebo pařeniště , nebo dostatečným prodyšným zakrytím proti přemokření. Ideální je tabulka skla, nebo silnější folie vypnutá v dřevěném rámu a ukotvená do půdy. Rostlinám také udělá dobře jsou-li během mrazivých dnů pod sněhem. Stanoviště volíme polostinné ( putovní stín pod listnatými keři) nebo stinné. Půda by měla být humozní a udržující mírnou vlhkost v letním období, s příměsí listovky a menším množstvím písku, , lehčí a prodyšná. Stanoviště s dobrou drenáží, ta je nezbytně nutná proti zimnímu přemokření. Druh kvete velmi brzo na jaře, mnohdy už ke konci zimy ve sněhu .

©paletegarden2013