Asperula – mářinka

 

Rod Asperulamářinka je velmi rozsáhlý a obashuje téměř 90 druhů. Zástupce nalzneme v Evropě, Asii a Australii. Obsahuje jak miniaturní druhy pěstované jako skalničky, ale i léčivé rostliny a v neposlední řadě i plevely. Miniaturní druhy vytváří přisedlé polštářky, vysoké do 5 cm, tvořené drobnými růžicemi jehličkovitých listů. Na pěstování jsou mářinky náročnější, vyžadují slunečnou polohu nikoliv úpal, dobře drenážovanou půdu s příměsí vápníku, v letním období dostatek vláhy a v zimě kryt proti vlhku.

V období léta rozkvétají růžovobílé, 4 četné květy, typické svým trubkovitým tvarem. Ideální je osázení štěrbina mezi kameny, suťvistě. Též se dá použít pro osazování různých koryt a miniaturních skalek. V takovém případě je nutné vždy myslet a dobrou drenáž a zakrytí tabulkou skla v zimním období. Umístnění v nádobě se sebou přináší rizika uhnití díky nadměrné vlhkosti půdy.

 Kdo má rád miniaturky, tomu rozhodně mářinku doporučuji.

©paletegarden2013