Aruncus – udatna

 

Aruncus aethusifolius – je miniaturní forma udatny, dorůstající výšky 20 cm. Rod zahrnuje asi 6 druhů, z toho jeden roste v Evropě. Udatna lesní, dosahující výšky až dvou metrů. Vyžaduje stinná místa , suťové lesy, lesní rokle, křoviny, podél lesních potoků, nalezneme ji na vlhké pasece a lesní louce. Roste na půdách humózních, kyprých, hlinitých, jílovitých i kamenitých, provlhčených, na stanovištích s vyšší vzdušnou vlhkostí. Dříve se udatna lesní užívala v léčitelství.

Podmínky pro svůj růst vyžaduje obdobné jako další druhy rodu. Polostinné stanoviště s vlhčí půdou. Vytvoří bohatý trs řapíkatých listů, ze kterých vyrůstají 20 cm dlouhé laty s drobnými světle krémovými kvítky, vykvétajícími v letním období. Je to velice nenáročná rostlina, vhodná do skalek, kde krásně vyplní určené políčko mezi kameny, do zahradních váz a koryt, kdy vyniká v kombinaci s nízkými rostlinami. V létě vyžaduje vydatnou zálivku, nevadí ji ani zimní mokro, takže nemusíme vytvářet speciální kryt pro období dešťů. Udatna je nenáročná, hezká skalnička vhodná i pro začínající skalničkáře.

 ©paletegarden2013