Adonis – hlaváček

 

Bezesporu rostlinou Českého středohoří je Adonis vernalis hlaváček jarní. Výrazně žlutě kvetoucí, 20cm vysoká rostlina miluje slunečná stanoviště, vápnitou a štěrkovitou půdou. Roste na výslunných stepních stráních, kamenitých svazích, při okrajích křovin, v teplomilných doubravách. Pokud jej máte na zahrádce, pak je nejlepší zasadit hlaváček na místo, kde bude mít pro svůj růst klid. Okopávání a různé dloubání do půdy ve svém okolí nemá příliš rád.

 

 Pěstování hlaváčku není nijak náročné, pokud mu vytvoříme příznivé podmínky. Během vegetace je hlaváček téměř bez nároků. Důležitá je v zimě ochrana proti nadměrnému vlhku.

 

Rostlina je silně jedovatá. Dříve se hlaváček užíval v lidovém léčitelství, v dnešní době je využíván pouze po farmakologické úpravě, hlavně při léčení srdečních chorob.

©paletegarden2012