Lilium martagon

 

Jsou lilie a lilie. Setkáváme se s nimi nejčastěji v zahrádkách a na výstavách. Ale i v naší přírodě můžeme uvidět dva členy rodu, Lilium bulbiferumlilie cibulkonosná a Lilium martagonlilie zlatohlavá. Martagon má cibule až 10 cm velké, složené z množství masitých listů, volně sevřených, bez slupky, obepínající její obvod. Její barva je žlutá, dalo by se říct zlatavá. Protože květy jsou nachově červené, tmavě skvrnité, přídomek „zlatohlavá“ by se měl týkat spíše barvy cibule. Květy o velikosti 4 cm mají petály (vnitřní okvětní lístky) výrazně vyhnuté nahoru a mají dlouhé vybíhající tyčinky s pestíky, tmavě červené barvy, nevonné. Pro tvar květů se tato lile zařazuje do skupiny turbinových lilií.

 Lilie vykvétá během léta. Květní lodyha je skvrnitá, olistěná. Podle výživy podloží a jeho vlhkosti lodyha dosahuje výšky obvykle asi 60 cm. Při optimálních podmínkách však až trochu přes jeden metr. Listy uprostřed lodyhu vyrůstají v přeslenech, níže a výše jsou střídavé. Květenstvím je řídký hrozen s jednotlivými květy dolů skloněnými, nícími. Po skončené vegetace, rostlina zatahuje do cibule.

 Rostlina se vyskytuje po celé Evropě a zasahuje až po Ural. Jedná se o hajní rostlinu, kterou jen ojediněle lze najít na plném výsluní. To jí spíš najdeme uprostřed hustého houští. Zastíněné plochy déle udržují vlhké podloží. Martagon dává přednost alkalickým půdám s přítomností vápna. Pro rostliny je důležité struktura podloží. Vrchní vrstva je z málo rozloženého opadu. Samozřejmě tato vrstva udržuje více vlhka nižší vrstvy a také zabraňuje jejímu přehřívání. Protože cibule nemá vnější obalovou slupku, je tato citlivá na přeschnutí. Pod vrstvou opadu je spodní vrstva, která je buď velmi hrubě kamenitá, či z jílovitá. Velmi jí vyhovuje jíl vzniklý z rozpadu slínů – z opuky.

 Cibule rostliny má silné provazovité kořeny, aby udržely vysokou květní lodyhu i s květy. Mimo to se v podcibulí vytváří zatahovací kořeny, které cibuli podle klimatických podmínkách podloží vytahuje k povrchu, či naopak zatahují hlouběji do půdy. Avšak oproti rodu Alium (česnek) cibule nikdy nevystupuje na povrch půdy. Rostlina je náročná na minerální výživu. Martagon je bezproblémově mrazuvzdorný i u nás zimuvzdorný.

©paletegarden2013

 

a