Mrazuvzdorné agave

 

Jedna z nejkrásnějších mrazuvzdorných agave je Agave neomexicana . Oblastmi jejího výskytu jsou státy v USA – Texas, New Mexico a na severu Mexika, kde roste na skalnatých vápencových stráních a pastvinách, v nadmořských výškách okolo 1200 metrů. Svou odolností vůči mrazům, až – 29°C. se řadí mezi neodolnější sukulentní druhy, vhodné pro venkovní pěstování v našich podmínkách. Rostlina tvoří mohutné růžice mající průměr okolo 70 cm. Jednotlivé listy jsou vzpřímené, tuhé, na okrajích s krátkými pevnými zuby, na vrcholu zakončeny velmi výrazným , až 5 cm dlouhým a velmi pevným trnem v kontrastní barvě hnědo-vínové.

 Stejně tak, jako všechny rostliny rodu Agave, kvete Agave neomexicana jen jednou za svůj život. Ve velmi pozdním věku, rostliny se dožívají okolo 90 let, se objeví vysoký květní stvol, nesoucí na vrcholu rozvětvené květenství s výrazně žlutými květy. Rostlina je monokarpická, což značí, že po odkvětu odumírá. Naštěstí u nás tyto rostliny vykvetou jen ojediněle a velmi vzácně.

 Při pěstování v našich podmínkách je nutno mít na zřeteli z jakých podmínek daný druh pochází. Většinou se jedná o polopouště s minimem srážek. Při pěstování Agave neomexicana, jako i dalších druhů, musíme zajistit ochranu nikoliv před mrazem nebo sněhem, ale před nadměrným mokrem, hlavně v pozdním podzimu a během zimy. V tomto případě nestačí horní kryt rostliny, musíme zajistit, aby voda neměla šanci stahovat se ke kořenům a způsobovat tak jejich zahnívaní, což má fatální následky.

 Proto agávku nikdy nesázejte do jamky, ale vytvořte mírné návrší, ze kterého bude voda stékat. Při pěstování ve skalce v kombinaci s jiným odolnými sukulenty, je nejlepší zasadit rostlinu na svažité místo. Celé podloží skalky musí být předem dobře drenážované hrubším štěrkem. Tím zabráníme nadměrnému vzlínání spodní vody do vrstvy půdy ve které jsou rostliny zasázeny. Pokud nemáte nad skalkou zimní zastřešení , ideální stav, je nutno těsné okolí rostliny překrýt igelitem. Tak zajistíte sucho kořenovému balu odspodu i shora.

 Dalším velmi důležitým ochranným prvkem je zabránit zatečení vody ( v zimním období) do středu růžice. Řešení je několik a záleží na Vás, jaký způsob zvolíte – již zmiňovaná stříška, stan z folie apod. Tento kryt musí být vždy prodyšný. Nám se osvědčila jednoduchá finta – na trny nabodneme silnou desku polystyrenu, která je širší než průměr růžice a zatížíme kamenem. Tím je dokonale zajištěn kryt před zimními dešti a postupně odtávajícím sněhem. V případě, že hrozí pokles teplot pod hranici odolnosti, hoďte přes rostlinu deku nebo ji zabalte do agrotextilie apod. Tím zvýšíte její odolnost.

©paletegarden2013