Pěstování netřesků

 

Netřesky, (rod Sempervivum) jsou v zahradách dlouholetými stálicemi mezi zimovzdornými evropskými sukulenty. V současné době existuje několik tisíc kultivarů různého zbarvení a velikostí. Všeobecně je uváděno, že netřesky by se měly pěstovat v chudé, štěrkovité půdě. Toto tvrzení zřejmě vzniklo díky pozorování na přírodních nalezištích, na kterých jsou netřesky nacházeny. Protože se jedná o málo konkurence schopné rostliny, jejich výskyt je nečastěji omezen na místa, kde nejsou utiskovány dalšími rostlinnými druhy. Nejčastěji rostou na úpatí hor v chudých půdách s minimálním množstvím humusu a zvýšeným podílem stěrku.

PŮDA A STANOVIŠTĚ

Při pěstování kultivarů bychom měli vzít v úvahu, že jsou šlechtěny hlavně pro pestrost tvarů a barev. V chudé a vysychavé půdě tato pestrost zaniká. Rostliny se postupem času stávají uniformními, spodní listy často zasychají a veškerá vláha je soustředěna do nejmladších listů stažených ke středu růžice. Rostlina ztrácí na velikosti, atraktivnosti tvaru i zbarvení. Pro zachování pestrosti bychom měli volit slunečné místo, půda může být výživnější, s příměsí kompostu bez dalších hnojiv. Netřesky, stejně tak jako další sukulentní rostliny, nesnáší dlouhodobé přemokření. Proto je důležité před jejich vysázením vytvořit dobrou drenážní vrstvu, která zajistí odvod přebytečné vody. Drobný štěrk by měl být i na povrchu skalky nebo zeminy v kamenném korytě. Díky této povrchové vrstvě nedochází k zahnívání nejspodnějších listů růžic, které by jinak ležely na volné půdě.

ZÁLIVKA

Podle prostředí, ve kterém jsou netřesky vysázeny, volíme intenzitu zálivky. V oblastech, kde jsou časté ranní mlhy a jsou i četnější dešťové srážky, nemusíme zalévat netřesky téměř vůbec. V oblastech, kde je minimum letních srážek a během horkého a suchého léta můžeme rostliny několikrát vydatně zalít. Nejvhodnějším způsobem zavlažování je večerní mlžení, kdy sukulentní růžice postupně nasávají vodu do svých šťavnatých listů. S chladnějším počasím postupně snižujeme četnost zálivky, až s příchodem podzimu přestáváme zalévat úplně. Během zimního období rostliny nevyžadují žádnou speciální ochranu a bez problémů přezimují jak na skalce tak v různých nádobách a korytech.

 Netřesky může ze široké nabídky vybírat zde : e-shop