Množení cibulovin

 

Cibulovité rostliny se mohou množit ze semen nebo z brutu, což není nic jiného nežli malá nedospělá cibulička, která se vytváří spontánně na povrchu cibulek i hlíz. Nové mladé, už značně vyspělejší cibulky jsou přisedlé na dospělé cibulce a dají se lehce oddělit, tzv, dceřiné cibule. Dospívají dosti rychle, někdy

Plody řebčíku

už po roce po oddělení. Brut dospívá v truhlících později, obyčejně ve třetím roce – podle druhu. Dceřiných cibulek nacházíme nestejný počet. Někdy pouze jednu, někdy větší množství. Tak např. u modřence nebo snědku je jich mnoho, někdy až plevelně mnoho. Odběr ze země provádíme obyčejně po 2-3 letech a je nutno volit správnou roční dobu podle rytmu rostliny, který je rozličný. Např. u sněženky volme dobu krátce po odkvětu .U narcisů je to červenec a opětovné zasazení v srpnu.U lilií je vhodná doba pro oddělení a znovu-zasazení po úplném zežloutnutí listí koncem září nebo počátkem října, není však chybou oddělovat je i záhy na jaře, když mladé nízké výhonky se začaly objevovat nad zemí. Některé lilie tvoří brut nad zemí, v paždí listů na lodyze. Naložíme s ním stejně jako s brutem nalezeným pod zemí.

 Velmi zajímavé je množení lilií ze šupin cibule. Tento způsob množení lze provádět po celý rok, v zimě je to však pomalejší. Odebranou šupinu zasadíme spodkem do hrubšího písku smíchaného s jednou třetinou jemnější rašeliny a větším přídavkem písku . Udržujeme stále příjemné stejnoměrné vlhko. Příliš mokra škodí. Nádobu postavíme do zastíněného pařeniště anebo venku zcela volně v polostínu, pak ale zakryjeme sklem. Slabé vlhko udržujeme mlžením. Pro tento způsob můžeme také použít plastikový sáček., který naplníme navlhlým pískem umístíme šupiny z cibulí. Pevně zavážeme a pověsíme třeba v bytě. Obsah týdně sledujeme, až zjistíme, že se nám vytvořily malé cibuličky se zcela nepatrným rašícím pupenem V té době sázíme do květináčů nebo misek a umístíme v pařeništi . Podle druhu lilií, kterých jsme použili, trvá proces do prvního květu 2-3 roky.

©paletegarden2013

Category: Cibuloviny
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.